ZzzzzZzzzzZzzzz

*le chien aboie*

ouverture d'un oeil

1- aboiements = voisin qui passe? = mauvais type d'aboiement = 0

2- aboiements = pipi? = fenêtre cuisine ouverte = 0

3- aboiements = manger? = heure = 18h30 = pas l'heure = "sweety tais-toi!" = silence radio = 1

fermeture de l'oeil

ZzzzzZzzzzZzzzz